Werkgroep leren en beleven


Op dit moment is de werkgroep leren en beleven nog niet ingericht. We zijn op zoek Bijbel met plantnaar gemeenteleden die hierin willen participeren. Hetzij eenmalig, hetzij als vast werkgroeplid.

Graag verwijzen we naar de Thema-avonden en Kringen, georganiseerd door de Protestantse gemeenten Angeren – Bemmel, Gendt-Doornenburg – Huissen – Lent-Oosterhout-Ressen. Kijk ook op de pagina Thema-avonden en Kringen m.b.v. de volgende link:

http://pknhuissen.nl.server9.starthosting.nl/thema-avonden-en-kringen/

 

Opdracht werkgroep leren en beleven (concept):

Bevorderen dat gemeenteleden en belangstellenden in een doorlopend leerproces als persoon leren omgaan met (actuele) vragen over geloof en leven. Dit met het oog op hun persoonlijke vorming en functioneren in kerken en samenleving, in eigen kring en in relatie tot God. De werkgroep speelt daarbij in op de belangstelling, vragen en problemen die leven bij de verschillende doelgroepen in en rond de gemeente. Ontmoeting, leren en uitwisseling vormt de basis voor de werkgroep.

 

Werkwijze:

Organiseert activiteiten om bezig te zijn met actuele vragen over geloof, persoonlijke vorming en functioneren binnen de kerk of de samenleving.

  • Boekbespreking en bijbelstudie
  • Films
  • Leerhuisavonden
  • Bijdrage aan inspiratieavonden

 

Rapportage:

Schriftelijk verslag naar werkgroepleden en scriba. Mondelinge rapportage in kerkenraad.