Liturgische bloemschikkingVeertigdagentijd en Pasen 2018

Met Aswoensdag 14 februari 2018 is de 40dagentijd begonnen.  Na de uitbundigheid van het carnaval komt de ingetogenheid van de vastentijd. Deze is als een tocht door de woestijn op zoek naar leven en een periode om stil te staan bij het lijden in de wereld. Het thema van de landelijke kerk is dan ook “Onvoorwaardelijke liefde”. Het kinderthema is “Ik zorg voor jou”.

 

25 februari 2018, 2e zondag van de 40-dagentijd

Ik praat met jou.
De Nieuw Testamentische lezing is Marcus 9 : 2-10. In deze lezing horen we dat Jezus met drie leerlingen een hoge berg op gaat. Daar zijn ze helemaal alleen, maar dat blijft niet zo. Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus. Nadat Jezus met Mozes en Elia gesproken heeft, klinkt uit een wolk de stem van God. In de basisopstelling beneden wordt de woestijn verder opgebouwd. In de absis staat een vaas met drie bloemen, verwijzend naar Jezus, Mozes en Elia. Een aardkleurige doek daarbij symboliseert de berg.

 

18 februari 2018, 1e zondag van de 40-dagentijd

We horen over de doop van Jezus in de Jordaan, waarna de Geest hem de woestijn indrijft. Maar Jezus is daar niet alleen. Hij leeft er tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor hem. De symbolische schikking is in deze periode sober en beeldt de woestijn uit met zand, stenen en planten.

 Advent en kerst 2017

In de adventstijd denken we aan de toekomst, aan wat komen gaat. In deze periode komt in de oudtestamentische lezing Jesaja aan het woord. hij spreekt moed in, blijft erin geloven dat eens de vrede komt en droomt van een woestijn vol bloemen. Op deze manier beschrijft hij de belofte van God dat er een dag al komen dat alles ten goede keert. Onderwerp van de schikking: Hemel en aarde.

1e Advent

Klimopranken reiken naar beneden, een symbool van trouw. Een bol met ontluikende knoppen verwijst naar een nieuw leven dat komen gaat.

2e Advent

De druivenstronk verwijst naar de levende druivenstam. En benadrukt het doorgaan van generaties. Er zal een kind geboren worden uit de stam van Isaï, dat een bijzonder leven zal hebben.

3e Advent

De aarde raakt de hemel. De ranken van de klimop zijn samengevoegd tot een sterke spiraal. De bloeiende kerstroos symboliseert het feest dat komen gaat.

4e Advent

De aarde raakt de hemel. Gods trouw aan de aarde is verbeeld in de krans van klimop.

Kerst

Er straalt een ster aan het firmament. Er is een kind geboren! Het is feest: nieuw leven, het doorgaan van generaties. We houden moed, blijven geloven in vrede en dromen van een woestijn vol bloemen.

 Veertigdagentijd en Pasen 2017

In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is de berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.

 

Zondag 16 april, Pasen

Gods kracht
breekt door het donker
van de dood heen
licht raakt ons aan
kom, sta op
deel het leven
deelvertrouwen

God van licht en leven
in Jezus
is de dood overwonnen
in die kracht
mogen wij staan

 

15 april, Stille Zaterdag2017 Stille zaterdag

We bevinden ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood. Voorzichtig breekt het licht van Pasen door. Het kruis is nu omwikkeld met groen, symbool van doorgaand leven.

 

 

14 april, Goede Vrijdag2017 Goede vrijdag

We staan stil bij het lijden en de dood van jezus. Bij het kruis in de schikking blijft een kleine kaars branden. Het licht lijkt te doven maar de Liefde van God dooft nooit.

 

 

13 april, Witte Donderdag2017 Witte donderdag

Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen.  De voetwassing staat daarbij centraal. jezus staat op en pakt de kom om te wassen. Hij gaat in zijn kracht staan en roept de anderen op om te doen als hij.

 

 

9 april, Palmzondag

Sta in je kracht
170402 PalmpasenschikkingJezus rijdt Jeruzalem
binnen
niet hoog te paard
maar op een ezel
nederig
barmhartig
liefdevol
dat zijn de koninklijke
krachten
Gods kracht

 

2 april, 5e zondag van de 40-dgn-tijd

Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre doodsbeenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking zien we bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt.

Sta in je krachtDSC_0009
zie
hoe wat dor is
tot leven komt
wat dood lijkt
sta op
Gods levensgeest
blaast kracht in


 

26 maart, 4e zondag van de 40-dgn-tijd

Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien we aan de roze kleur. De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zich kunnen ontnemen. Jezus opent ogen om te kunnen zien.DSC_0003

sta in je kracht
laat je aanraken
door Jezus’ liefde
die vooroordelen
afbreekt
zie
met de ogen
van het hart
dat geeft kracht


 

19 maart, 3e zondag van de 40-dgn-tijd

In de ontmoeting met Jezus vinden wij het levende water, waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven, dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.

IMG_2875[1]sta in je kracht

neem
van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht
gegeven
uit liefde
die opricht
om te staan in je kracht

 


 

12 maart, 2img_28561e zondag van de 40-dgn-tijd

Op deze zondag zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we de witte amaryllis als beeld daarvan. De paarse hyacinten staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen.

sta in je kracht
met regels ten leven
en hemels licht
dat er zomaar
soms even kan zijn
herinnering die blijft
en vreugde geeft
sta in die kracht


5 maart, 1e zondag van de 40-dgn-tijdimg_28221

Op deze eerste zondag van de veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking. Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele gloriosa – zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn.

sta in je kracht
Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en de schittering
die hem getoond worden
sterker dan alle machten
is de kracht van Gods liefde
sta in die kracht

 Advent en Kerst 20161e-advent-2016-bloemen

Het thema voor de symbolische schikkingen is ‘tussen scherven en barsten schijnt het licht.’ De basisschikking heeft een donkere achtergrond met daarop spiegelscherven. De scherven verbeelden de breuken en barsten in ons leven zoals het toeval en de onvoorzienigheid, de wisseling van geluk en ongeluk, vreugde en verdriet. Leven is kwijtraken en toch zelf niet verloren gaan. Steeds weer zoeken wij God om deel uit te maken van ons bestaan, Jezus laat ons de weg zien om Hem te vinden tussen kribbe en kruis.

Er zijn scherven en barsten en tussen de openingen hiervan komt het licht. Hoe dichter bij Kerst, hoe minder gebroken spiegelscherven op de donkere achtergrond. De bloemschikking wordt ook steeds lichter van kleur, het licht begint te schijnen. Zien wij het en laten wij het toe in ons leven? In de beweging tussen donker naar licht vieren wij Advent en Kerst.


Kerstavond en Kerst

 • Achtergrond met nog één spiegelscherf.
 • Witte doek.
 • Witte bloemen als symbool van het licht dat doorgebroken is.
 • Kaarsen.

De overgebleven spiegelscherf staat symbool voor de scherpe kanten van de wereld waarin wij leven, dit ondanks de geboorte van Jezus. Laten wij blijven dromen van een wereld die misschien eens weer heel zal zijn. In de spiegel kijken kan ons daarbij helpen!


18 december, 4e zondag van de Advent liturgisch-bloemschikken-advent4-2016liturgisch-bloemschikken-advent4a-2016

 • Achtergrond met spiegelscherven.
 • Paarse doek.
 • Witte bloemen als teken van het licht dat steeds dichterbij komt.
 • Roze gipskruid met de vele kleine bloemetjes als symbool van onze dromen en gedachten over de nadere geboorte van het kind in de kribbe.
 • Vier adventskaarsen.

Er zijn opnieuw spiegelscherven verdwenen, het licht van Gods koninkrijk breekt door. Wat gebroken is zal verdwijnen of worden geheeld. Samen gaan wij op weg naar het licht, volverwachting en nieuwsgierig wat ons te wachten staat.


11 december, 3e zondag van de Adventadvent-3-2016-bloemschikking

 • Achtergrond met spiegelscherven.
 • Paarse en roze doek.
 • Stenen en zand als symbool van de woestijn.
 • Lelies als symbool van de bloeiende woestijn.
 • Drie adventskaarsen.

Er zijn opnieuw spiegelscherven verdwenen, het licht van Gods koninkrijk breekt door. We zien dat licht leven geeft en lelies laat bloeien tussen stenen en het zand van de woestijn. In verbondenheid met elkaar gaan wij door de woestijn op weg naar het licht. Loop mee in de beweging van donker naar licht, voel de spanning en wordt nieuwsgierig!


4 december, 2e zondag van de Advent

 • Achtergrond met spiegelscherven.
 • Paarse doek.
 • Houten stronk
 • Tak met knop als symbool van wedergeboorte, nieuw leven.
 • Handbijl
 • Schaal met water.

Op de tweede adventszondag horen wij Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin en de oproep tot inkeer. Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door de schaal met water. De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien wij ook terug in de schikking.


27 november, 1e zondag van de Advent

 • Achtergrond met spiegelscherven1e-advent-2016-bloemen-2
 • Paarse doek
 • Kaars
 • Taxus
 • Lila en paarse bloemen
 • Tak

Jesaja beschrijft een visioen van vrede in een door oorlog verscheurde wereld. Jezus doet hetzelfde en gaat nog een stap verder. Hij heeft een levensprogramma om samen goed te kunnen leven in vrede. Aan de voorzijde van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien, slechts een dorre tak. Waar je alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.


 

 40-Dagentijd en Pasen 2016

Het overkoepelende thema van de 40-dagentijd is ’Ik ga… zet een stap naar de ander.’

In deze 40-dagentijd gaan we ‘stap voor stap’ op weg naar Pasen. We laten het niet bij goede voornemens, maar maken werk van onze plannen, we gaan op weg.

Basisschikking: paarse doek, paars paneel en witte schoenen. De kleur wit staat voor het licht dat, van het steeds weer opnieuw kunnen beginnen.

DSC_0007

Schikking op 26 en 27 maart: Paaswake en paasmorgen

We vieren de overwinning op de dood. Een dag vol beweging. De opgestane Heer blijkt dichterbij dan wij misschien wel dachten. In de schikking is beweging verbeeld.

 • Basisschikking
 • Witte doek als symbool dat het donker is overwonnen.
 • Gaasframe opgemaakt met witte en paarse bloemen als symbool van beweging.

Schikking op 25 maart: Goede VrijdagDSC_0004

We staan stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Het licht lijkt te doven, de beweging naar de ander lijkt tot stilstand gebracht. Het wordt angstig stil en donker om ons heen.   Maar de liefde van God dooft nooit hoorde ik, maar….waar bent u ?

 • Basisschikking
 • Houten kruis met aan de voet rode anemonen als symbool van het bloed van Jezus.

 


Schikking op 24 maart: Witte Donderdag

160324 lit bloemVanavond delen wij de maaltijd in een kring van jong en oud. Jezus nam de beker, brak het brood en maakte een stap naar de ander, hij deelde… .

 • Paarse en rode doek, rood als aankondiging van het lijden van Jezus.
 • Paars paneel met witte schoenen.
 • Kan met wijn en gebroken brood.

 


Schikking op 20 maart: Palmarum – Palmpasen

Op de zesde zondag in de veertigdagentijd zien wij Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijden. ‘Hier ben ik’ zegt hij. En wij zijn er ook. Maar ook andere omstanders, juichend en schreeuwend. Feest en verdriet vermengen zich in een tot op het bot verdeelde ‘stad van de vrede.’

 • De basisschikkingbloemschikking
 • Rode doek als aankondiging van het lijden van Jezus.
 • Stenen als symbool van de stad en de weg waarop Jezus Jeruzalem binnenrijdt.
 • Buxus als symbool van de palmbladeren.
 • Kleine witte bloemen, als licht dat dwars door alles heen aanwezig is.
 • Parels als symbool van Jezus tranen, die glinsteren op de straatstenen.

 


Schikking op 13 maart: Judica – Verschaf mij recht IMG_9295[1]

Op deze vijfde zondag in de veertigdagentijd gaat het over onrechtvaardigheid, in dit geval het niet willen delen ten kostte van misschien wel het leven van een ander. Eigen belang eerst. Wat is rechtvaardigheid, wie doet er nog recht aan een ander. Wie maakt een nieuw begin en zet de eerste stap? 

 • De basisschikking
 • Witte stenen. De kleur wit staat voor het licht dat, van het steeds weer opnieuw kunnen beginnen.
 • Bundel buigend gras, symbool voor ‘het buigen- een stap zetten- naar de ander’.
 • Twee strelitzia’s (paradijsvogelbloemen) deze bloemen staan symbool voor afwijzing en hardvochtig zijn.

 


Schikking op 6 maart: Laetare – Verheug u

Op de vierde zondag in de veertigdagentijd (halfvasten) gaat het over iemand die vol van vertr160306 lit bloem 2ouwen in zichzelf er op uit trekt. Hij laat alles achter wat hem dierbaar is en gaat op pad. Maar niemand zit op hem te wachten, teleurstelling en frustratie maken hem onzeker, hij durft niet meer naar huis. Als hij uiteindelijk platzak en gedesillusioneerd thuis komt staat zijn vader daar. Welkom jongen, welkom de start van een nieuw begin.

 • De basisschikking.
 • Er is een derde paar schoenen bijgezet. Er is weer beweging, zoeken wij het aangezicht van God, staan wij open voor verandering? Staan wij open voor de ander die ons nodig heeft?
 • We zien fiere recht opstaande bloemen en ……gebogen bloemen. God keert alles om -wie gebogen is mag recht op gaan. De kleur roze staat symbool voor het licht dat langzaam doorbreekt.

 


Schikking op 28 februari: Oculi – Mijn ogen

Op de derde zondag in de veertigdagentijd gaat nu over de vraag wie Jezus zelf is. DSC_0001Jezus is gevangen genomen en voor de hoge raad geleid. De hogepriesters en Schriftgeleerden vragen hem naar zijn identiteit. Niet uit interesse maar om hun afkeer bevestigd te krijgen. Geen enkele stap wordt richting Jezus gezet. Het onrecht lijkt te gaan zegevieren. 

 • De basisschikking
 • De twee paar schoenen blijven op dezelfde plaats staan, er wordt in deze situatie geen stap naar de ander gezet.
 • We zien witte liggende bloemen. Ze symboliseren de dwarse houding van de hogepriesters en Schriftgeleerden.

Meer informatie?

De liturgische bloemschikking wordt verzorgd door Berend en Ria Smit-Loeters. Naast de liturgische schikking in de 40-dagentijd, Pinksteren, advent en overige bijzondere vieringen, zorgen zij ook wekelijks voor een boeket op de viertafel in de kerkzaal. Na een viering wordt dit boeket als groet van de gemeente bezorgd bij een van de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Huissen. Wilt u hierover meer weten dan kunt contact opnemen met scriba@pknhuissen.nl.