Kerkenraad


De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Huissen geeft leiding aan de kerkelijke gemeente en wordt gevormd door de ouderlingen, diakenen en de predikant. Zij hebben een belangrijke functie binnen onze gemeente omdat ze de verantwoordelijkheid hebben voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente. De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente.

handen bidden kerkvoogdijDe bezetting

In de kerkenraad van de PKN Huissen zijn de volgende ambten aanwezig in de volgende bezetting:

 • Predikant
 • Ouderling-preses
 • Ouderling-scriba
 • Drie ouderlingen pastoraat
 • Diaken-voorzitter
 • Diaken-secretaris
 • Diaken-penningmeester
 • Twee diakenen
 • Ouderling-kerkrentmeester voorzitter
 • Ouderling-kerkrentmeester secretaris
 • Ouderling-kerkrentmeester penningmeester
 • Ouderling-kerkrentmeester

Meer informatie

Wilt u weten waar wij voor staan? Voor meer informatie kunt u het beleidsplan 2014-2017 downloaden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt een mail sturen naar scriba@pknhuissen.nl.