Bijzondere vieringen


IGEE-diensten

Kom mee naar kerk IGEE. Zondag 20 maart 2016 is het weer zover. Een gemeenschappelijke kerkdienst van de Huissense Kerken (Rooms Katholieke Kerk en Protestantse Gemeente) met een speciaal karakter. Een viering tezamen met onze verstandelijk beperkte medemens, onze jeugd en natuurlijk u. Deze dienst is een gezinsdienst. Ook nu weer maken we er met ieders inzet een fijne dienst van, waarin we met elkaar ons geloof kunnen beleven en uitdragen.IMG_0962

Pastor Coby Roelofs en dominee Matthijs Glastra laten ons het meemaken en beleven; zo’n kerkdienst wil je niet missen, het is een belevenis! We gaan er verhaal horen, muziek maken en met elkaar zingen. En met medewerking van het blazersorkest van De Volharding Huissen.

We vieren deze I(nclusief) Ge(loven) dienst in het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente, Raadhuisplein 35 in Huissen. Enne……. iedereen is welkom, dus jij en u ook… Kerk IGEE (Inclusief GEloven) is een idee van de kerken van Huissen.

Twee keer per jaar wordt er een oecumenische IGEE-dienst gehouden. Dit is een viering in samenwerking met de Katholieke kerk en de Protestantse Gemeente Huissen. Deze speciale viering is bedoel voor jong en oud en wordt in samenwerking met (licht) verstandelijk beperkten georganiseerd. De dienst is  anders dan anders omdat er meer ruimte is voor gesprek, muziek en verhalen. Dat maakt dat de IGEE dienst ook zeer geschikt is voor gezinnen en jeugd. De viering wordt gezamenlijk voorbereid door een van de pastores van de Rooms-katholieke en de predikant van de Protestantse Gemeente Huissen. Dit rouleert waardoor de dienst telkens in een andere plaats en/of gemeente de dienst wordt voorbereid. Ook de locatie wisselt steeds.

 

Taizé viering

Zondag 11 december om 19.00 uur vindt er een Taizé viering plaats in de protestantse kerk in Huissen. Een dienst vanuit de verbondenheid met de traditie van Taizé. Een viering waarin we zingen, luisteren naar muziek en ruimte maken voor gebed en stilte.

Aan het beging van de Stille Week volgen we Jezus op weg naar Jeruzalem. We staan stil bij dood en leven, kruis en opstanding. Het thema is vertrouwen. Vertrouwen voelt veilig, beschut. Het voelt als niet alleen zijn.

Vertrouwen is je hand uitsteken naar God Taizékruis

en door hem aangeraakt worden

Je bent niet alleen.

Je bent niet alleen…

Adem…

Het leeft in je

Je mag er zijn…

Daar mag je op vertrouwen

Ieder half jaar vindt er een Taizé viering plaats in onze kerk. Een maal in de 40-dagentijd en een maal in de adventsperiode om te zingen, te luisteren naar muziek, voor gebed en voor stilte. Op zondagavond om 19.00 uur. Op veel plaatsen in België en Nederland worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de stijl van de gemeenschap van Taizé. Elke week (vooral in de zomer en rond Pasen) komen duizenden jongeren uit heel Europa naar Taizé voor een kortere (één week) of soms langere periode van ontmoeting en bezinning. Elke dag geven de broeders van de gemeenschap Bijbelinleidingen. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. In de momenten tussen deze diensten is er tijd voor bezinning, discussie, gebed en stilte, al dan niet in een groepje van jongeren met verschillende nationaliteiten.IMG_0972

 

Meer informatie

IGEE viering zondag 9 april 2017, 10.00 uur, m.m.v. Harmonie St. Caecilia uit Gendt. Taizé viering om 19.00 uur. Houd ook onze agenda in de gaten voor bijzondere vieringen.