Geloven en Leven


Op deze plek en de onderliggende pagina’s vind je verwijzingen naar boeken, boekbesprekingen en thema-avonden. Onze predikant ds. Matthijs Glastra geeft tips over boeken die je niet mag missen! Soms alleen van horen zeggen, dan weer een enthousiaste of kritische recensie. Wat ook kan gebeuren: een uitnodiging om samen een boek te lezen. Vaak vindt er na het samen lezen van een boek ook een boekbespreking of lezing plaats. In alle gevallen van harte welkom en gratis toegang!


Geef mij de ruimte om te zijnBoek Leget

Deze zin komt uit een tekst die in de ontvangsthal van een ziekenhuis hangt. Je komt daar binnen met gevoelens van angst, verdriet, pijn. Je gemoed kan benauwd raken, je hart en ziel bekneld. In die verwarring wordt een mens geconfronteerd met de vraag naar zijn/haar innerlijke ruimte. Carlo Leget schreef een prachtig boek over die innerlijke ruimte: ‘Van levenkunst tot stervenskunst’.

Vroeger kende men het ‘memento mori’ (mens gedenk uw sterven). In het leven stond men stil bij het sterven. Leget vertaalt en verbindt deze stervenskunst naar onze tijd en de kern van zijn boek is dat de kunst van het sterven innerlijk verbonden is met de kunst van het leven.

Op de twee avonden over voltooid leven is deze ‘innerlijke ruimte’ zijdelings ter sprake gekomen. Nu is er een avond om daar alle ruimte aan te geven. Ik zal het boek kort introduceren – we verkennen de / onze eigen innerlijke ruimte – en sluiten af met een gedicht. Vaak de taal waarin onze innerlijke ruimte zich uitspreekt. Wie wil neemt een gedicht mee dat je aanspreekt.

Donderdag 22 februari, 20 uur.

Info en opgave Matthijs Glastra, matthijsglastra@kpnmail.nl, 06 2129 4143


If it be your willcohen-darker

De spriritualiteit van Leonard Cohen

Leonard Cohen, geboren in 1934, Canada, in een Joods gezin. Een religie die lang zijn leven gestempeld heeft, maar dat weerhoudt hem er niet van om zich tot boeddhistische monnik te laten wijden en veel over Jezus te zingen, over wie hij als jongetje al verhalen hoorde van zijn christelijke kindermeisje. Religie en spiritualiteit zijn overal aanwezig in het even en oeuvre van deze grote singer-songwriter.

Zijn muzie is doordrenkt met spiritualiteit waarbij jodendom en boeddhisme de twee grote inspiratiebronnen zijn. Vlak voor zijn dood in 2016 verscheen zijn laatste CD ‘You want it darker’. Hineni, hineni, I’m ready, my Lord – hier ben ik, ik ben er klaar voor Heer. Een avond om te luisteren, naar muzie, teksten, onszelf.

Donderdagavond 8 februari 2018, 20.00 uur.


Gesprek over Prediker en voltooid leven

Ach olijven, je smaakt me niet meer. Over Prediker en voltooid leven.Bijbel met plant

Gedenk je schepper in de dagen van je jeugd
voordat komen de kwade dagen
en naderen de jaren duister en grauw.

Ach olijven, je smaakt me niet meer
Amandelbomen bloei niet meer voor mij
Sprinkhaantje wat sleep je je voort
Kapperbesje je helpt niet meer

Het zilveren snoer wordt doorgeknipt
De gouden lamp valt stuk op de vloer.

Stof keert terug naar de aarde
Aarde tot aarde.
En de levensadem keert
naar de god, die haar gaf.

Alles is leegte, zegt Prediker
Alles is lucht en leegte

(fragmenten uit Prediker 12)

Voor wie wil: woensdag 31 januari ben ik van 10-11.30 en van 20-21.30 uur in de kerk om met elkaar in gesprek te gaan over het laatste hoofdstuk van Prediker. Over mijn laatste adem, over leven en dood, god en het leven, genieten en gelukkig zijn.

Opgave en info: Matthijs Glastra, t. 06 21 29 41 43. e. matthijsglastra@kpnmail.nl


Samen een preek nabespreken…

Janneke Stegeman, vorig jaar verkozen tot theoloog van het jaar 2017 schreef in dat jaar een bundeltje met ’24 preken voor sceptici en andere gelovigen.’ Creatief, eerlijk en fris – een plezier om te te lezen.

Weet je welkom:

  • zondagmiddag 28 januari 2018
  • 16.30 – 18.00 uur
  • Luca 10:41, 42 Marta en Maria ‘een ding is nodig’

Een uur om over de preek te praten, een half uurtje napraten met een drankje erbij. Info en opgave (u krijgt de preek van te voren thuis): Matthijs Glastra, matthijsglastra@kpnmail.nl, t. 06 21 29 41 43


 

 Meer informatie

Lees de laatste recensies of bekijk onze Agenda voor de eerstvolgende boekbespreking.

Wie mee wil doen; je bent welkom! Mail naar predikant@pknhuissen.nl