College van kerkrentmeesters


Het college van kerkrentmeesters geeft de grenzen aan van de financiële mogelijkheden van de gemeente. Zij is verantwoordelijk voor de begroting van de gemeente, het vermogensbeheer, onderhoud van het kerkgebouw, communicatie, administratie en archiefbeheer. Net als iedere andere organisatie of vereniging heeft de Protestantse Gemeente Huissen geld nodig om te kunnen bestaan. In 2015 hebben we bijvoorbeeld geld geïnvesteerd in een nieuw geluidssysteem ten behoeve van om onze vieringen. Naast deze investering zijn er ook de ‘gewone’ dagelijkse kosten om de gemeente draaiende te houden, zoals het salaris van de predikant, de elektriciteitsrekening of structureel onderhoud van het kerkgebouw.

Bijdragen levend geld

Met de jaarlijkse actie kerkbalans wordt een beroep gedaan op gemeenteleden om een vrijwillige financiële bijdrage over te maken. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Gemeenteleden beslissen zelf welke bijdrage zij geven. Deze is overigens aftrekbaar van de belastingen omdat zij valt onder ‘giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. Wanneer gekozen wordt voor een periode schenking is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar.

Meer informatie

Voor de actie kerkbalans zie ook www.kerkbalans.nl. Heb je een vraag voor het college van kerkrentmeesters? Mail je vraag naar kerkrentmeesters@pknhuissen.nl