Spannende avondlectuur voor het slapen gaan (misschien alleen voor dominees?): “In mij stroomt een rivier”. Remonstrantse predikanten vertellen wat het geloof voor hen vandaag betekent. […]

Zondag 3 juni 2018, Brandenburg


Korte lontjes en lange adem “Liever vertrouwen als een kind / terug naar de idealen / omdat het leven daar begint” Het zijn de slotwoorden […]

Zondag 20 mei 2018, Pinksteren
Zondag 29 april 2018 – 5e zondag van Pasen In deze dienst krijgt Ad Huson de pelgrimszegen en het stempel van onze kerk. Hij gaat vanuit […]

Zondag 29 april 2018, pelgrimeren


De ‘heilige onrust’   – het labyrint, het leven en Ad Huson In de maand april zijn er een aantal gespreksavonden, bijeenkomsten en lezingen die allemaal […]

Pelgrimeren, gespreksavonden


Pelgrim zonder God. Frits de lange, ethicus en hoogleraar Protestantse universiteit Groningen, komt woensdag 18 april a.s. naar Huissen  voor een lezing over zijn boek […]

18 april thema-avond Frits de Lange
Afsluitende vergadering van de Classis Nijmegen met herdenking: lezingen over hoogte- en dieptepunten in de veelkleurige 420 jarige geschiedenis. Wat zijn de perspectieven voor de […]

14 april Uitnodiging 420 jaar Classis Nijmegen


Moderne pelgrims In de maand april zijn er een aantal gespreksavonden, bijeenkomsten en lezingen die allemaal met pelgrimeren te maken hebben. Wat neem ik mee […]

Moderne pelgrims, 11 en 12 aprilPASEN ‘Vandaag is het Pasen’, zegt mijn vader ‘Kun je dat ook zien?’, vraag ik. ‘Kijk maar eens goed naar de bomen’ zegt hij, ‘kijk, […]

Zondag 1 april, Paasmorgen